Det värdefulla engagemanget

Notis · 2013-06-25

Hos Nord-Lock i Mattmar genomfördes i slutet av maj en utvärdering av deras arbete kring att öka engagemanget ytterligare. Företaget fortsätter utvecklas och växa och det är mycket som händer. Trots de stora förändringar som genomförs inom bolaget lyckas de genom målmedvetet arbete ändå att behålla ett högt engagemang. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer