Digilyftet – början på en långsiktig resa

Notis · 2016-04-28

Inom ramen för Tillväxtverkets satsning Digilyft har ett pilotprojekt i Östra Mellansverige startats för att skapa insikt om utmaningar och möjligheter med industriell digitalisering. Målgruppen är små och medelstora industriföretag – inklusive industrinära tjänsteföretag – och syftet är att stimulera dem till att nyttja digital teknik.

Projektet väver samman erfarenheter från Produktionslyftet (med Swerea IVF och Mälardalens högskola) med det strategiska innovationsprogrammet PiiAs kompetens inom industriell digitalisering. Det väl utvecklade regionala nätverket hos Mälardalens högskola och Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) kommer att användas för att engagera företagen. Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer