Digitalisera – identifiera möjligheter, testa och validera

Notis · 2021-05-31

Välkommen till en teknikworkshop om Karakuri IoT (Internet of Things), ett nytt förhållningssätt till att införa digitalisering och smart industri i industrins företag. Det sätter människan i centrum och utgår från de behov som människan i systemet upplever. Karakuri IoT är ett forskningsprojekt som har bedrivits inom Produktion2030 där hårdvara och mjukvara utvecklats och provats i fler än 15 workshoppar involverande olika tillverkningsföretag och sammanlagt mer än 160 personer. Metoden har gett upphov till åtskilliga förbättringsåtgärder hos företagen med hjälp av enkla digitaliseringslösningar. Karakuri IoT bygger på en cyklisk process där processen startar med identifiering av möjligheter för att sedan generera idéer och utveckla lösningar som testas och valideras och dessa lösningar kan i sin tur ge upphov till nya idéer. Processen genomförs med fördel i en serie fysiska workshops med berörda medarbetare i det berörda organisationsavsnittet där varje steg i Karakuri IoT-processen gås igenom. Mer information och anmälan hittar du här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer