Digitalisering är mer än teknik

Artikel · 2019-03-29

MITC, Mälardalens Industrial Technology Center, har tillsammans med Produktionslyftet drivit ett antal digitaliseringsprogram sedan 2016. Med regionledare Anna Bird i spetsen har de på ett lyckosamt sätt lyckats knyta ihop den röda tråden mellan olika projekt och initiativ. En av dessa lyckade insatser är Digilean.

 

Niklas Olsson, till vänster, och Lars-Gustaf Gustafsson inledde avslutningsdagen för Digilean med en summering av arbetet fram tills dags dato.

Med Digilean har MITC förlängt Produktionslyftets Startprogram med inriktning mot digitalisering inom ramen för TransMission. I mitten av mars 2019 genomfördes den avslutande träffen i programmet i Eskilstuna, ett program som startade i maj 2018.

Värdar för programmet har Produktionslyftets Lean-coacher Niklas Olsson (MITC) och Lars-Gustaf Gustafsson (RISE IVF) varit. Bland de deltagande företagen hittar vi Curtiss-Wright Surface Technologies AB, Secor AB, Eskilstuna ElektronikPartner AB (EEPAB), Recotech AB, Solö Mechanical Solution AB och Hagmans Tak Mälardalen AB; Hagmans Tak har dock valt att gå vidare på ett lite annorlunda sätt, vilket är helt enligt plan. Målsättning har varit att titta på olika alternativ ur ett digitaliseringsperspektiv och alla deltagande företag har valt att gå vidare på ett eller annat sätt och utifrån sina behov.

Det är här Lean-tänket kommer in enligt Lars-Gustaf och Niklas, vad finns det att digitalisera i företagets strukturerade processer? Som alltid gäller det att undvika att automatisera slöserier … Även om delar av digitaliseringen som exempelvis artificiell intelligens ligger en bit bort så är det viktigt att ha kontroll på omvärlden och studera de tillämpningar som dyker upp. Var befinner sig kunderna i digitaliseringsresan? Det är det som styr vilka krav som kommer att ställas på leverantörsföretagen där leverantörerna blir alltmer integrerade i kundens verksamhet och samtidigt allt viktigare.

– De stora koncernerna kommer att kräva data från era tillverkningsprocesser, betonade Niklas. Det är dit utvecklingen går. Än så länge saknas det protokoll för att få in det i systemet, men det kommer!

Niklas framhöll vikten av att samla all data från produktionen även om den är osorterad och i oordning; med smarta algoritmer går det att söka och ordna i efterhand. Dessutom är det i dagsläget svårt – för att inte säga omöjligt – att avgöra vilken information som kan användas till vad.

Lars-Gustaf menade att det också handlar om en generationsfråga där traditionell kunskap måste uppdateras till det nya. Den bästa läraren är en 22-årig datanörd, det är de vid 55+ som måste ställa om. Det är extra påtagligt inom digitalisering med dess snabba utveckling, det händer saker oavsett om vi vill eller inte.

– Den som har kontroll på Lean-begreppet i sina rutiner och processer har alla möjligheter att dra verklig nytta av digitaliseringen, fortsatte Lars-Gustaf. Däremot lär det bli svårt för den som saknar kontroll, det måste finnas en tydligheten i verksamheten innan den verkliga nyttan med digitalisering är möjlig.

Lorin Mayer Nordström från Curtiss-Wright inledde de imponerande presentationerna som varje företag ställt samman för att skapa samsyn i det egna företaget.

Sedan var det dags för företagen att presentera sitt arbete, där Lorin Mayer Nordström från Curtiss-Wright var först ut med deras färdplan – ”vart vill vi och hur tänker vi ta oss dit”. Företaget är ledande inom ytförädling och arbetar mot bil-, flyg-, gruv- och energisektorn. Färdplanen ligger fast sedan tidigare utan större förändringar, men det har hänt en hel del annat sedan förra träffen.

– Målet med resan är att lägga den digitala visionen ovanpå vårt Lean-arbete, inte att skapa en ny digital dimension, berättade Lorin. Vi har kartlagt vårt värdeflöde och utifrån det planerat vårt Lean-arbete med fokus på framförallt förebyggande underhåll.

Först var det ”bara” flödet i produktionen de tittade på, men insåg att de också levererar mycket utvecklingstjänster till sina kunder. Efter att de identifierat båda dessa värdeflöden så insåg de att det för utvecklingstjänsterna finns en stor potential med digitalisering. Med ett nytt tankesätt såg de också nya möjligheter, vilket bland annat visade sig i utvecklandet av en ny app. När elektriker följer med vid underhållsarbetet innebär det också ett helt annat regelverk, det vill säga mer pappersarbete …

– Vi kunde ju inte öka pappersarbetet när vi var med i Digilean, konstaterade Lorin. Med appen för smarta mobiler tar vi en bild och knappar in fakta så kommer information automatiskt till underhållsteknikern.

Mobilen är något alla har med sig och med appen blir allting loggat automatiskt. Från början var den bara tänkt för elsidan men systemet fungerar så bra att nu använder de appen för allt underhåll.

– Det viktigaste var att vi kunde utgå från färdplanen och se i vilken ordning vi kunde genomföra det och att det är synkroniserat med allt annat vi ska göra.

Lorin ser att de är inne i ett generationsskifte men även här har de förändrat sitt synsätt. De har i och för sig en relativt låg medelålder, men inom exempelvis teknik och försäljning är åldern lite högre. Tidigare satt var och en på sin kammare och skrev på offerter i blyerts, information som egentligen bara var ett stöd för det egna arbetet.

– Idag ser vi att också offertarbetet är en del av flödet och att också det arbetet kan komma till nytta för alla i processen.

Hos Secor, som säljer och monterar dörrar samt all utrustning runtom, stod de inför utmaningen hur de ska tänka Lean och digitalisering i ett tjänsteföretag. Kunderna vet oftast inte vad det är de ska köpa, de känner inte till de regler och krav som företaget levererar enligt. De säljer inte bara dörrar, de säljer dörrmiljöer.

– De köper en tjänst och vi känner att vi gör alltmer, något vi borde kunna ta betalt för, berättade Andreas Frisk från Secor. Vi känner lite att vi överlevererar, men samtidigt att vi blir en svårutbytbar leverantör.

God uppslutning med ett 15-tal medverkande trots ett visst bortfall.

När Lars-Gustaf bad dem presentera vad de gjort under Digilean var Andreas första reaktion ”men vi har ju inte gjort något …” När de började gå igenom såg de att det trots allt var en hel del som blivit gjort; lager med streckkoder, ny webbsida, mobila arbetsordrar, en ny app för snabbare efterkalkyl och exaktare lagerkontroll.

– Det är tungjobbat initialt att införa nya system och det tog sex månader innan vi såg effekterna, berättade Andreas. Samtidigt letar vi alltid efter nästa lågt hängande frukt, det är vårt digitaliseringsperspektiv.

Även Secor tänker på ett lite annorlunda sätt idag och när de ser på möjligheten att dubbla omsättningen väcks det flera frågor. Ska fokus ligga på att dubbla antalet dörrar eller på att tjäna mer på annat sätt? Kanske nya affärsmodeller?

– Även om vi inte kan ta betalt fullt ut för vår kunskap så blir vi väldigt tighta med kunden, berättade Andreas. Det är också en form av vinst, men vi får inte vara för trygga i det tänket. Vi måste stå på tårna samtidigt som det är viktigt att kunden är medveten om detta.

Hos EEPAB har de arbetat med Lean i över tio år, bland annat med Produktionslyftet mellan 2008 och 2010. Josefin Pettersson har varit med under hela EEPABs resa och kommer ihåg att motståndet inledningsvis var ganska stort ”på golvet”. Idag tycker medarbetarna bara att nya projekt är spännande vilket givetvis underlättar även för digitalisering.

– Vi omsatte 24 miljoner kronor och började fundera på att bygga ut när vi började arbeta med Lean, berättar Josefin. Efter Lean-resan har vi ökat omsättningen till 100 miljoner och är fortfarande kvar i samma lokaler, men nu börjar det bli trångt.

Den största förändringen är att verksamheten tidigare var uppbyggd som ett antal småfabriker i fabriken. Idag arbetar de mot allt-i-ett och vill bli papperslösa – att den senaste informationen finns i molnet att hämta för den som behöver, alltid uppdaterad. De håller dessutom på att ta fram en digital tvilling av sin produktion, något som är närmast unikt för ett företag av den storleken.

– Första Produktionslyftsresan gjorde dels att vi kunde vara kvar i befintliga lokaler genom att planera rätt, berättade Josefin. Dessutom kunde vi frigöra en medarbetare från produktionen och utveckla till produktionstekniker bara genom att ta bort slöserier. Det är så vi tänker, oavsett Lean eller digitalisering, vi ska hela tiden jobba smartare.

EEPAB har nu beslutat sig för att gå vidare i en fördjupningsresa med Produktionslyftet med fokus på digitalisering. Det blir en fortsättning på ett pärlband av aktiviteter med Produktionslyftet, Digilyftet och Digilean för att nämna några. Niklas konstaterar att samtidigt som EEPAB är väldigt tacksamma att arbeta med då de alltid är villiga att lära och ta till sig nytt, så visar de också att allt hänger ihop. Det finns en tydlig röd tråd i utbudet från MITC och Mälardalens högskola, samtidigt som EEPAB har kommit långt på samsynsvägen.

Jeanette Gregori från Recotech berättade om deras resa mot digitalisering.

Recotech AB tillverkar, förädlar och reparerar komponenter i första hand för gas- och ångturbiner men även för kraft-, process- och spårtrafiksindustrier. Jeanette Gregori och Joakim Johnsson berättade att Digilean var första steget för Recotech i en utvecklingsresa; som nästa steg ska de söka till Produktionslyftets 18-månadersprogram med både utbildning och coachning.

– Vi har talat mycket om kundvärde och kundens behov, så att kunden kan leverera rätt kvalitet i rätt tid till sin kund, berättade Jeanette. Vi ska bidra till deras lönsamma affär genom att tillföra vår spetskompetens.

Recotech kommer allt tidigare in i kundernas produktutveckling där de kompletterar med sin spetskompetens för att kunna ge kunden ett så stort erbjudande som möjligt.

– Vi har 30 000 detaljer i systemet och vänder oss mot en trogen kundgrupp, förklarade Joakim. Vi har ofta bättre kontroll på kundernas produkter än de själva så där ser vi en möjlighet till utökat långsiktigt samarbete.

En möjlig utveckling av affärsmodellen skulle vara att bli duktigare på att få bättre ersättning för företagets kompetenser.

– Kunderna kommer att kräva alltmer av oss, vi är ett viktigt stöd till deras verksamhet och det är viktigt att vi värnar om vår kunskap och utvecklar den, berättade Jeanette. Även om det inte är uttalat räknar våra kunder med att vi har kontroll över deras produkter och ritningar.

Med Digilean har Recotech tagit ett första steg och nu ser de fram emot Produktionslyftet för att få lite guidning på den fortsatta utvecklingsresan de påbörjat.

Avslutningsvis berättade Lars-Gustaf lite om Solö som tyvärr hade fått förhinder inför avslutsdagen. Även de känner av de ökade kundkraven på både mjukvara, maskiner och kompetenta medarbetare. De har noterat signaler från flera stora kunder att kunderna på sikt i realtid vill följa hur företaget ligger till i produktionen och se ledtider för produktion och produktframtagning.

– De har ett antal stora utmaningar och för att klara dem måste det komma in digitalisering, berättade Lars-Gustaf. Bland annat var målsättningen med deras medverkan i Digilean att digitalisera hela PPAP-processen.

PPAP – Production Part Approval Process – är ett sätt att kvalitetssäkra framtagningen av en ny produkt och sker idag till hög grad manuellt. Genom att digitalisera processen ska de få ner ledtiden, vilket är ett krav från kunden. Samtidigt innebär det ytterligare ett steg mot att bli mer kompetensstöttande gentemot deras kunder.

Avslutningsvis berättade Anna Bird att MITC kommer att bjuda in alla deltagare i de olika digitaliseringsprogrammen – från Digilyftet och Digifuture till Digilean – till en träff för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning. Datumet är satt till den 16 maj.

En av deltagarna uttryckte dock sitt tvivel över att de större företagen egentligen är så mycket smartare, något som Niklas och Lars-Gustaf höll med om. Stora företag kan snabbt tillsätta resurser i form av exempelvis unga dataexperter, men dessa har å andra sidan sällan kontroll på den övergripande verksamheten. Det är en utmaning att få det att genomsyra hela verksamheten på ett bra sätt. Risken är att det skapas ”öar” inom företagen där kunskap och mognad är hög men som inte sprids till övriga delar av verksamheten, så även de större företagen har utmaningar.

– Jag tror att de kommer att förlita sig mycket på er, de kommer inte som tidigare att sätta ett pris och sedan kräva kontinuerliga sänkningar, menade Lars-Gustaf. De kommer i första hand att efterfråga kompetens för att kompensera sitt eget bortfall när alltmer läggs ut till leverantörer. De kommer däremot också att kräva både mer data och närmare samarbete, varför det viktiga är att ni kan ta betalt för det.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer