Digitalisering – ett naturligt steg efter Produktionslyftet

Notis · 2019-03-26

I artikeln intill berättar vi om programmet Digilean och hur företag där har valt att gå vidare med Produktionslyftet. Ett av dessa, EEPAB i Eskilstuna, startade sin första Lean-resa med Produktionslyftet redan 2008 och har nu anmält sig till fördjupningsprogrammet med inriktning mot digitalisering. Som så många trycker på är en förutsättning för digitalisering att företaget har full kontroll på sina processer, vilket ger EEPAB rätt förutsättningar inför sin digitaliseringsresa – vi hoppas få återkomma med utförligare reportage. Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer