Digitalisering hos Bror Tonsjö

Ledare · Clas Tengström · VD Bror Tonsjö AB · 2019-03-29

Bror Tonsjös Lean-resa har gjorts i samarbete med Produktionslyftet, ett samarbete som inleddes 2012. Det har lagt en bra grund för flöden och processer och när jag kom till företaget 2017 så tog vi upp den tråden igen. Alla aspekter genomlystes; lönsamhet, leveranssäkerhet, kvalitet, kompetens … Som Tier 1-leverantör till Scania och andra kunder har vi en kravställning som sträcker sig förbi oss till vår upphandling av leverantörer. Det var avstampet för vår digitala resa.

Utan Lean och grunden med bra processer och effektivitet är det ingen idé att börja med digitaliseringsarbetet. Sedan innebär digitaliseringsarbetet i sig en hel del utmaningar, varför vi inledde arbetet med en genomgång av våra styrkor och svagheter. Vi skapade oss en klar bild över vad vi skulle fokusera på ur en digitaliseringsaspekt, vilket var ett avgörande steg i arbetet.

Den kloke tar hjälp och vi hade redan lagt en grund med stöd av Produktionslyftet. Vad fanns det för aktörer som kunde hjälpa oss med Industri 4.0 bland konsultbolag och andra? Vi hittade inte någon lämplig då men hittade däremot Siemens MindSphere-lösning som vi trodde skulle passa oss bra. Här kunde gamla och nya maskiner kopplas samman, sensorer och affärssystem, ett effektivt sätt att få upp allt tillsammans i molnet.

Kontakten med Siemens ledde till att de knöt ihop oss med ÅF och tillsammans skapade vi tre ett gemensamt projekt för att utveckla Tonsjö-resan. Vi drog upp riktlinjerna över vad vi ville uppnå och vad de kunde bistå med. Sedan började vi med en maskin i taget och gick steg för steg vidare – idag har vi cirka 80 procent av vår volym uppkopplad. Det gäller även affärssystem och affärsdata, allt finns i molnet.

Parallellt har vi arbetat mycket med ledarskap och kultur, det vill säga de ”mjuka” bitarna, inom ledningsgruppen. Har vi rätt gummor och gubbar på rätt plats och, framförallt, har vi rätt kompetens på rätt plats? Under resans gång har vi både flyttat medarbetar till positioner där de passar bättre liksom anställt ny personal, allt för att underlätta digitaliseringsresan.

Ju längre vi kommer på denna resa ser vi hur den alltmer påverkar på operatörsnivå. I ett forskningsprojekt tillsammans med RISE har de intervjuat ett 50-tal operatörer från alla skift – på Bror Tonsjö kör vi 24/7 – för att få en bild av det analoga perspektivet kring hur de uppfattar daglig styrning, skiftöverlämning, maskinbyte etcetera. Det är avgörande feedback för oss när vi går vidare med digitaliseringen av deras arbetsplattform, det vill säga vilken typ av information de vill ha och när.

Nästa diskussion handlar om hur vi kan skräddarsy den information som operatören vill ha säg mellan 06:00 och 08:00 – vad är det som ska produceras, ser vi några problem eller utmaningar? I slutet av skiftet kanske de vill ha en summering av antal bitar och hur det ser ut med det förebyggande underhållet. Vi ska skräddarsy informationen till operatörerna till de olika tidsintervallerna. All information finns där, men vilken vill de ha och när utan att det blir varken för mycket eller för lite?

Utifrån den stabila bas vi byggt upp med bland annat Produktionslyftet ska vi hitta verktyg för att kunna prioritera bättre och även visualisera detta. Vi vill få bort arbetstoppar med hög belastning, få bättre balansering, mindre kvalitetsstörningar, högre produktivitet och framförallt nöjdare personal. Det är digitalisering för Bror Tonsjö.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer