Digitalisering inom fordonsindustrin

Notis · 2018-12-10

På västkusten har det genomförts uppskattade digitaliseringskurser riktade mot fordonsindustrin. Det är ett lyckat koncept som vi nu vill sprida vidare, där FKG tillsammans med RISE IVF baserar upplägget på resultat från Produktion2030s digitaliseringsprojekt och som harmonierar med Produktionslyftets arbete mot främst små och medelstora företag (SMF). Hur ska du som leverantör tänka för att inte hamna på efterkälken?

– Det viktigaste är inte VAD du gör, utan ATT du gör, säger Peter Bryntesson, senior rådgivare och projektledare på FKG. Det viktigaste är att ditt företag påbörjar digitaliseringsresan nu och kursen visar både på varför och hur det kan gå till.

Därför tar vi konceptet vidare till östkusten och anordnar en kurs i Södertälje den 12 februari 2019. Den ger dig inte bara information och inspiration kring digitaliseringens möjligheter, utan visar även på det stöd som innovationssystemet kan erbjuda. Det är ett stöd som kan behövas menade Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz redan inför första kursen i Göteborg.

– Vi vet inte exakt vad som kommer, men vi vet att det kommer och att det kommer snabbare än vad vi kunnat ana, konstaterar Birgitta som också är ansvarig för Produktion2030s instrument SMF. Vi måste förbereda oss för digitaliseringen på de sätt vi kan och kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” är ett bra sätt utmana tanken och ta ett steg framåt.

Med kursen ”Digitalisering inom fordonsindustrin” kommer du inte bara in på digitaliseringsspåret, vid kursavslut har du också identifierat ett nästa steg för din egen verksamhet. Här kan du ladda ner inbjudan – mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer