Digitaliseringen – berör den mig?

Notis · 2016-02-25

Om det rör sig om en fjärde (eller femte?) ”industrirevolution” kan vi låta vara osagt, men något kommer att hända – inte minst med tanke på de miljardsatsningar som redan initierats. De företag som inte tar digitaliseringen på allvar löper risk att stagnera eller försvinna. Musik, detaljhandel, media och resor är alla branscher där digitaliseringen förändrat spelplanen.

Liknande mönster finns i mer traditionella sektorer såsom bank, jordbruk, energi, hälso- och sjukvård, industrivaror och tillverkning. Hur ser det ut i ditt företag och i din bransch? Det strategiska innovationsprogrammet PiiA – Processindustriell IT och Automation – har en genomlysande och övergripande artikel om digitalisering som du kan läsa här.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer