Direkt nytta av Lean hos Partab

Notis · 2008-09-28

Partabs förststärkta ledningsgrupp, med representanter från delprocesser, arbetsledning och operatörer, deltog i den Lean-introduktion som genomfördes den 26 september. Intresset var stort och det fördes många bra diskussioner bland den mycket kreativa personalen. Företaget har ett rationellt system för produktion av badrum samt planer att bygga ut – förankringen kring Lean-arbetet på fabriken är hög! Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer