Diskussion kring daglig styrning och förbättringssystem

Notis · 2014-10-29

På Pepab i Söderhamn har de börjat arbeta med daglig styrning i pilotområdet, där de utformat en egen tavla. Arbetet känns mycket bra med diskussioner kring planering, överbeläggningar och akutorder, där både uppföljning och vidareutveckling av deras daglig styrning-tavla genomförts. Styrgruppen fokuserar nu på teori och diskussion kring företagets förbättringssystem. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer