Diskussioner för att frigöra potentialen

Notis · 2018-04-09

I slutet av mars var en riktigt bra dag hos Oskarshamn Energi med givande diskussioner om vad Lean-ledarskap kommer att handla om i framtiden. Företaget har satt en bra agenda för fortsatt diskussion där de även satt av tid för att driva frågan vidare. Behovet av samsyn och diskussioner som dessa är stort för att frigöra potentialen i alla goda idéer som finns inom företaget. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer