Diskussioner kring kommande utmaningar

Notis · 2013-08-30

På Slottsbro i Slottsbron lanserades under sommarmånaderna företagets vägledande principer och de utmaningar som företaget står inför. Ekonomichefen ledde presentationen och förbättringsgrupperna på kontor, distribution, hyvleri och snickeri fick sedan diskutera detta samt vilka utmaningar respektive grupp står inför. Dessa grupper kommer sedan att starta upp efter semestern. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer