Diskussioner med utvecklande resultat

Notis · 2009-01-28

Det var hög aktivitet hos Scana Steel Booforge i Karlskoga i mitten av januari. En värdeflödesanalys gjordes på deras vanligaste produktfamilj, smidda gafflar. Analysen gav upphov till en givande och utvecklande diskussion. De har även utformat revisionsprotokollet för 5S. Svetsavdelningen och sågen är de två pilotområden de fokuserar på och efter att ha diskuterat fram en första version genomfördes en testrevision. Resultatet var bra och endast smärre justeringar krävdes i den efterföljande utvärderingen. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer