Djup och bredd på insiktsseminarium i Halmstad

Notis · 2008-04-28

Den 3e april genomfördes ett insiktsseminarium i Halmstad med dryga 100-talet deltagare. Arrangemanget var samarbete mellan TEK i Halmstad, Idé & Resurscentrum i Ljungby och Produktionslyftet. Från Produktionslyftet deltog både Hans Reich, som även var moderator för dagen, och ordförande Göran Johnsson. Deras anföranden följdes av andra intressanta erfarenheter från bland andra Joakim Gedda från Ericsson i Borås och Lena Lundh från Universitetssjukhuset i Lund. Efter lunch var det Jan-Erik Bark från Starke Arvid som inledde med en uppskattad beskrivning av sitt sätt att se på företagande och framgång. Lena Ovesson från Nossevo Industries och Lilian Kronmar Olsson från Spring Systems berättade om företagen i deras Nossevo-koncern som nu satsar hårt på Lean, där bland andra Spring Systems ingår. Avslutade gjorde Bosse Ericson från IAC Group och Christian Silvasti från Ebalator Lagan Plast, innan Hans Reich kunde summera dagen. En mycket inspirerande och uppskattad dag enligt deltagarna! Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer