Driv för spridning från pilotgrupp

Notis · 2011-09-30

I början av september genomfördes ett möte med styrgruppen på Scana Steel Björneborg. Deras nye produktionschef arbetar tillsammans med en nyanställd Lean-koordinator och driver utvecklingen allt mer intensivt med fokus på att sprida 5S och operatörsunderhåll. Nästa satsning i pilotgruppen gäller ställtidsreduktion. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer