Dubbel Lean-introduktion hos Nord-Lock

Notis · 2011-04-29


Vid Lean-introduktionen i månadsskiftet mars-april hos Nord-Lock i Mattmar genomfördes den i två grupper, en produktionsinriktad och en ledningsbetonad. Det gjorde det intressant att följa grupperna och de olika för- respektiva nackdelar som de båda grupperna kunde ställas inför. Överlag visade företaget, med ledningen i täten, att de är väldigt ”på hugget” – positivt! Mer information har anna.godevarn@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer