Edita i Västerås: ”Nu lossnar det!”

Notis · 2011-03-29


I början av mars genomfördes en coachningsdag på Edita Västra Aros i Västerås med mycket engagerade deltagare. ”Ledstjärnan” har omarbetats sedan föregående heldag och en projektgrupp tillsattes för att färdigställa utkastet. Bra mätindikatorer togs fram i storgrupp och eventuella hinder för implementeringen diskuterades. Vid avstämningen med vd och Lean-koordinatorer var kommentaren ”nu lossnar det!” Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer