Effektiv montering – människa och ny teknik i samverkan

Notis · 2019-02-12

Dags igen för Årets Monteringskonferens! Svensk industri präglas idag av ett väldigt högt förändringstryck. Även om förbättrings- och utvecklingsarbete under lång tid varit i fokus i svenska industriföretag, har det aldrig gått så fort som idag. En utmaning jämfört med tidigare är den mängd ny teknik som finns och de möjligheter den medför. Detta gör det svårt inte bara att hänga med, utan också att veta vad man ska satsa på i monteringen.

Därför kommer årets konferens bland annat belysa automationsfrågor och den ständigt aktuella frågan om kollaborativa robotar, men också hur operatörens roll påverkas i en mer komplex miljö. I takt med den snabba utvecklingen och tillämpningen av ny teknik så har det växt fram en flora av olika labb och testbäddar runt om i Sverige. På årets konferens får vi höra hur ett av dessa labb drivs, dels vad man kan få hjälp med, men även en inblick i hur kunderna utnyttjar denna möjlighet.

Utöver detta så kommer vi även få höra om hur inspiration från spelindustrin förändrade ett företags förutsättningar för produktion. Under konferensen delas även Svenska Monteringspriset ut och prisutdelare i år är Produktionslyftets Hans Reich från Chalmers. Mer information och anmälan hittar du på www.monteringsforum.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer