Effektiv produktionsstyrning på Jensen Devices

Notis · 2012-03-30


Studenterna Carl Hölcke och David Wahlberg på KTH har under handledning av Produktionslyftets Lean-coach Jens von Axelson genomfört ett projekt kallar ”Effektiv produktionsstyrning på Jensen Devices”. Syftet var att minska företagets ledtider i produktionen genom att skapa ett nytt system och regelverk för material- och informationsflödet, ett dynamiskt system dessutom anpassningsbart för att kunna dubbla eller tredubbla produktionsvolymen.

Efter analys av nuläget i produktionen har ett förslag för ett förbättrat framtida läge tagits fram utifrån kriterier ställda av Jensen Devices. I det nya systemet har de gått från ett tryckande system till ett hybridsystem som inkluderar följande ändringar: Visuellt Kanban-system, CONWIP-system (se bild), FIFU-flöde och buffert framför produktionens flaskhals. Lösningen uppfyller de krav som ställts av företaget och har implementerats framgångsrikt; trots att systemet inte har använts så länge har flera positiva resultat redan visat sig. Mer information har jens.von.axelson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer