Effektiv SMED-övning hos Roplan

Notis · 2008-10-28

Hos Roplan genomfördes under två dagar i mitten av oktober en SMED-workshop. Övningen utfördes på två maskiner, en fräs och en svarv. Företaget fick samtidigt i uppdrag att ta fram hjälpmedel till utvärderingen i början av november. Resultatet av SMED-övningen var en halverad ställtid i båda maskinerna med det ny upplägget – imponerande! Mer vet jan.linell@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer