Effektiv uppstart hos FOV Fabrics

Notis · 2017-02-28

FOV Fabrics i Borås har inlett sitt Produktionslyftsarbete med en bra start med konstruktiva diskussioner om upplägg, utmaningar och planering av arbetet i styrgruppen. Inför nästa steg sker en komplettering av styrgruppsmedlemmar och tider bokas för de inledande fem träffarna samt ett studiebesök hos ett tidigare Produktionslyftsföretag. Mer information har jan.andersson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer