Effektivare ställ hos Norautron

Notis · 2012-04-19


I slutet av februari genomfördes hos Norautron i Vänersborg en SMED-övning, med uppföljning i början av mars. Ett byte följdes i ytmonteringen där företaget har en god uppfattning kring vad som kan göras som yttre ställ, men saknar standard angående antal medarbetare som ska utföra stället. Nu har de satt en standard för tre personer vilket reducerar tiden från 50 till 15 minuter, vilket kommer att testköras och mätas för att se om teorin stämmer med verkligheten. Alla inblandade var mycket nöjda med övningen. Mer vet bo.ericson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer