Effektivisera privat och offentlig verksamhet

Notis · 2008-06-28

Den 25 september arrangeras ett insiktsseminarium i Lindesberg med temat ”Lean – ett sätt att effektivisera privat och offentlig verksamhet”. Seminariet är ett samarbete mellan Produktionslyftet och ApeL (Forskning och utveckling i arbetsplatslärande), Lindesbergs kommun, Helix, Örebro läns landsting och Trygghetsfonden. Deltar gör, förutom Produktionslyftets Hans Reich, föreläsare från Vara kommun, IAC Group, Universitetssjukhuset i Lund samt Starke Arvid. Anmälan kan göras på www.apel-fou.se – mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer