Effektivisering för positiva utmaningar

Notis · 2016-08-30

Johpomek i Osby har under sin andra Produktionslyftsresa arbetat med att minska ytor och effektivisera enskilda monteringsstationer. En positiv utmaning har varit en ordentlig orderuppgång, vilket gjort det extra viktigt att skapa ytor och struktur för produktionstopparna då de måste överproducera under en period för att klara utleveranser. I enlighet med sitt produktionssystem vill de ha ett system där de klarar detta i kombination med minskad stress och övertidsarbete samt bibehållen kvalitet och leveranssäkerhet. Mer information har martin.kurdve@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer