Effektivitet och nätverkssamarbete

Notis · 2007-06-28

Ett tjugotal företagsrepresentanter lyssnade den 12 juni när Produktionslyftet berättade om vikten av att bli effektivare och vad Produktionslyftet kan erbjuda företagen. Värd för seminariet var Ystad kommun och platsen var Draka Kabels lokaler. Deltog gjorde även Lars Danielsson (bilden) från Pompano AB. Lars har drivit flera regionala Lean-nätverk, bland annat med företaget Alde (se artikel i detta nyhetsbrev) och berättade om sina erfarenheter från dessa nätverk och som lokal genomförare i Kristianstad. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer