Effektivt 5S-arbete hos OilQuick

Notis · 2015-10-29

Hos OilQuick i Hudiksvall har en engagerad styrgrupp fokuserat på 5S. Företaget genomförde i slutet av augusti en 5S-insats både på ett kontor och i ett arkiv – de kom riktigt långt under dagen och gruppen hann med de fyra av fem S. Dagen avslutades med uppföljning av arbetet under sommaren; de har fortfarande hög orderingång och styrgruppen är medveten om risken för tidsbrist vad gäller stöd till pilotområdet. Samtidigt finns det en stor vilja och beslutsamhet och arbetet går överlag säkert framåt. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer