Effektivt arbetsupplägg i Vetlanda

Notis · 2021-02-18

Det var en mycket bra dag i mitten av februari i Vetlanda hos Hydal Aluminium med diskussioner kring deras målbild. Här tillkom både ”knorr och spets” med genomgång och prioritering av företagets utmaningar. Även ett aktivt, uppföljande och coachande ledarskap stod på agendan med uppföljande rangordning av det utkast på principer som arbetats fram. Dessutom uppstart av pilotgruppen – en effektiv arbetsdag! Mer information har Lars-Gustaf Gustafsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer