Egna mål i AQ Lasertools pilotområden

Notis · 2009-05-28

I början av maj gjordes en genomgång av 5S-arbetet på det utvalda pilotområdet hos AQ Lasertool i Valdemarsvik; var ska olika saker placeras, fixturer, material etc. Gruppen diskuterade internt och satte egna mål för området. Arbetet i förbättringsgrupperna fortsätter med daglig styrning, planering och flöden. Efter en lite lugnare period löper Lean-arbetet på enligt planerna. Mer information har (och på bildens ses) larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer