Ekolyftet hjälper tillverkande företag att utveckla hållbar produktion

Notis · 2021-11-03

Det nya Produktionslyftsprojektet Ekolyftet ska stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor och ge tillverkande företag möjligheter att utveckla en mer hållbar produktion. Ett av de första företag som går in i Ekolyftet är GLS Laserstans i Gnosjö, som tidigare har medverkat i Produktionslyftets 18-månadersprogram.

Mattias Spångberg, kvalitets- och miljöchef, och Jens Petersson, vd på GLS Laserstans, satsar på på det nya projektet Ekolyftet.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan för att kunna bedriva en verksamhet som långsiktigt kan skapa tillväxt, säger Jens Petersson, vd på GLS Laserstans. Vi vill också vara en attraktiv arbetsplats för nuvarande och kommande medarbetare. Genom att fortsätta arbeta med Produktionslyftets metodik är målet att skapa engagemang och delaktighet kring vårt hållbarhetsarbete.

Kraven på den tillverkande industrin blir allt tydligare – företagen måste minska sin miljöbelastning och på kort tid ställa om till en klimatneutral produktion. Detta är särskilt utmanande för små och medelstora företag som kan behöva stöd med specialkompetens och resurser.

– Hållbarhet blir en alltmer avgörande konkurrensfaktor för tillverkande företag, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör för Produktionslyftet och projektledare för Ekolyftet. Genom att nu snabbt stärka erbjudandet rörande olika hållbarhetsaspekter kommer vi kunna ge en extra skjuts till företagens egna utvecklingsarbeten.

Ekolyftet drivs av ett antal ledande aktörer inom hållbar produktion – RISE, KTH, IUC Sverige och Chalmers, som samtliga även är partner i Produktionslyftet, samt Södertälje Science Park. Dessutom är projektet kopplat till SuPr, den nationella noden för hållbar produktion. Inledningsvis genomförs en pilotomgång och sedan är avsikten att inkludera projektet i Produktionslyftets ordinarie utbud av utvecklingsprogram för små och medelstora företag. Ekolyftet finansieras av Vinnova och genomförs under perioden augusti 2021 till och med mars 2022.

Ekolyftet innehåller också Kickstart Hållbarhet, en inspirations- och motivationsprocess som hjälper de deltagande företagen att se nya möjligheter med hållbar utveckling. Kickstartsdelen leds av Jenny Bramell som är styrelseordförande i IUC Sverige och även arbetar i Produktionslyftets ledningsgrupp.

För mer information, kontakta Birgitta Öjmertz, birgitta.ojmertz@ri.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer