Eliminering av flaskhalsar

Notis · 2013-02-28

Pilotområdet har tagit form vad gäller 5S och daglig styrning hos Slottsbro i Slottsbron. Daglig styrning har medfört ett ökat engagemang och en ökad förståelse för företaget som helhet. Företaget både driver och startar upp flera pilotområden där fokus ligger på flödet. Det finns en betydligt större samsyn nu jämfört med tidigare och de både prioriterar flöde, produkter i arbete och ser vinster med 5S. Dessutom arbetar de mer med att etablera att varje pilotområde ska driva sina egna utmaningar, där flaskhalsar ska elimineras. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer