En arena för industrins långsiktiga kompetensutveckling

Ledare · Bengt Forsling • Ordförande Riksföreningen Teknikcollege Sverige · 2013-09-26

Vilken är den viktigaste byggklossen för att stärka företag, individer och regioner i Sverige? För mig är det självklart partssamverkan! Om inte arbetsgivare och arbetstagare inser möjligheterna för samtliga parter med att samarbeta så kommer svensk industri aldrig utvecklas och därmed inte heller kunna klara sig i den globala konkurrensen. Svenska industriföretag har blivit världsledande just för att vi i Sverige har en unik samverkan och ett väl etablerat förtroende mellan fack och arbetsgivare.

Industrirådets parter tog sig an en utmaning i mitten av 2000-talet då man lanserade pilotprojektet med ”Teknikcollege”. Genom en nära samverkan mellan företag, samhälle och individen skulle kvaliteten, ekonomin och matchningen på arbetsmarknaden utvecklas. Syftet vara att skapa en arena för industrins långsiktiga kompetensförsörjning.

När vi nu skriver 2013 i kalendern har Teknikcollege utvecklats från den första regionen som certifierades (Örebro län) till att idag bestå av 27 certifierade Teknikcollegeregioner i 180 kommuner och ett nätverk med drygt 2000 företag som utbildar mer än 10 000 studerande. De studerande finns inom Teknikcolleges tre målgrupper ungdomar, anställda och människor i omställning.

Och det som gör Teknikcollege lyckat är just samverkan. När företag, kommuner och parterna på arbetsmarknaden sitter i samma rum och diskuterar kompetensbehov gör det skillnad för svensk industri. Precis lika mycket som det gör skillnad när fack och arbetsgivare tillsammans skapar förutsättningar för kompetensutveckling via fokusering på till exempel arbetsorganisationsfrågorna inom Produktionslyftet.

Bengt Forsling • Ordförande Riksföreningen Teknikcollege Sverige

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer