”En podd om industrins digitalisering – ett närporträtt ur små och medelstora företags synvinkel”

Notis · 2018-11-06

Idag är vi i Ljungby med Magnus Hellgren, VD Centrum för Informationslogistik (CIL) och tillika regionsamordnare för Produktionslyftet, och Magnus Mörstam, rådgivare digitalisering Intelliger AB, för att spela in den första i en ny serie podcast. De talar om digitalisering av industrin – ”Varför pratas det så mycket om det just nu?” – med fokus på nytta och möjligheter för små och medelstora företag. Podcasten gör något av ett avstamp i satsningar som Produktionslyftet, Indigo och edig. Länkar till podden kommer att publiceras på Produktionslyftets hemsida. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer