En region med Lean-insikt

Artikel · 2009-03-28

När Produktionslyftets föregångare proDesign 2002 drog igång sitt arbete med att skapa insikt om Lean var det inte många som hoppade på tåget. Vi arbetade efter devisen ”ingen efterfrågar något de inte känner till” och gav oss ut på jakt efter engagerade och framsynta samarbetspartner. TEK i Halmstad var en av de första som insåg möjligheterna och de är numera en av Produktionslyftets samarbetspartner – idag har ett ”Lean-tänk” etablerats i snart sagt hela regionen!

Inom Produktionslyftet – och, innan dess, proDesign – har vi flera nära samarbetspartner i olika delar av landet. I ett antal temanummer av nyhetsbrevet kommer vi att fokusera på olika samarbetspartner och den region de verkar i; vi har sett tydliga samband mellan graden av Lean-insikt i en region och en starkt engagerad regional partner. I detta nyhetsbrev ägnar vi oss åt ”Region Halland” med ett antal angränsande orter.

Lean är inte en samling verktyg, Lean handlar om insikt. Visst kan ett ”Lean-tänk” skilja sig en del åt mellan olika företag, men det grundar sig på gemensamma filosofier och principer. Hos Teknik och Kompetenscentrum (TEK) i Halmstad insåg Anders Stegmark med kollegor snabbt att det viktiga i företagskontakterna inte var att lyfta fram ”Lean-verktyg”, utan att skapa en förståelse och insikt om Lean som helhet.


TEK ägs av regionens näringsliv. För närvarande har de 328 företag som medlemmar i södra Halland och nordvästra Skåne. Alla företag och offentliga verksamheter, stora som små, kan bli medlemmar i TEK och därmed vara med och påverka såväl utbud som inriktning.

– När Hans Reich från Produktionslyftet var här och körde insiktsseminarier för en sex-sju år sedan arbetade vi i kraftig motvind, berättar Anders Stegmark. Företagen hade varken tid eller lust att ta till sig Lean. Idag pratar vi praktiskt taget bara Lean i kontakten med medlemsföretagen!

Det märks på antalet företag i regionen som är engagerade i Produktionslyftet: Autotube i Varberg, Dormer Tools i Halmstad, KWA i Knäred och Gnotec Mefa i Kinnared och Reftele. Till dessa tillkommer företag som Emballator Lagan Plast, HP Tronic och Rapid Granulatur strax utanför länsgränserna – och många flera företag i regionen är på väg in i Produktionslyftet.

– Vi kom i kontakt med Produktionslyftet via ett seminarium arrangerat av TEK, berättar Dormer Tools VD Erling Gunnesson. Det var sommaren 2008 och vi diskuterade med Hans Reich kring Produktionslyftet. Det slutade med att vi ansökte och senare samma höst blev vi antagna.


Tillsammans med Produktionslyftets Lean-coacher Lars Danielsson och Joakim Bjurström har de redan planerat in aktiviteter för en stor del av 2009. Själva vill Dormer ogärna slå sig för bröstet, eftersom de först vill ha konkreta resultat att visa upp. Men de är mycket nöjda med arbetet så här långt.

– Jag vill ge en eloge för kvaliteten på coach-stödet, säger Erling. Vi upplever att både Lars och Joakim verkligen säger till när de har en avvikande mening eller ser något som de inte tycker är rätt. Även om vi gör jobbet själva så driver de oss framåt i rätt riktning.

En annan effekt av Lean-insikten i regionen är efterfrågan på Chalmers utbildning ”Lean produktion” på 7,5 högskolepoäng. En kurs anordnades i samarbete med Produktionslyftet, TEK och Region Halland med start i november 2007, och den blev snabbt fullbokad. Region Halland sköt insiktsfullt till regionala medel som stöd för de företag som var utanför Produktionslyftets målgrupp och därför inte fick ett subventionerat pris. Resten bekostades av företagen själva och Produktionslyftet. I dagarna startas dessutom en andra Lean-kurs i Halmstad, också den fulltecknad – och det finns redan förfrågningar om ytterligare en kurs!

Samtidigt är det inte bara företagen i regionen som har anammat Lean. Exempelvis deltog Kulturförvaltningens ledningsgrupp i Halmstad i ett Lean-seminarium som TEK och Produktionslyftet arrangerade på Militärhögskolan 2008. De insåg möjligheterna och har gått vidare med att utbilda sig i Lean-verktyg som exempelvis värdeflödesanalys.

– De har bestämt sig att arbeta efter en Lean-modell, säger Anders. Och de har fått andra avdelningar att också få upp ögonen för Lean, även om det är de själva som är spjutspetsen inom kommunen.


Det stora intresset har bland annat lett till att Produktionslyftets Lean-coach Joakim Bjurström tillsammans med Hans Reich genomförde ett specialseminarium för ordförandena för alla nämnder och bolag i Halmstads kommun.

– Flera förvaltningschefer deltar även vid våra Lean-seminarier, berättar Anders. De har helt enkelt insett att de måste satsa på Lean, de har inget annat val.
Den 5 maj är det dags för nästa Lean-seminarium på Militärhögskolan, ”Lean i praktiken – privat och offentlig verksamhet”. I samband med det kommer även kriterierna för ett nyinstiftat pris att presenteras: Årets Lean-företag i Halland. I juryn sitter bland andra Hans Reich och Joakim Bjurström, men även Hallands tillväxtschef Nils Danred som skrivit ledaren i detta nyhetsbrev.

– Vi hoppas att det ska bli ett årligen återkommande pris, avslutar Anders Stegmark. Vi har onekligen många värdiga mottagare i regionen!
Om du vill lära dig mer om Lean och hur Lean kan få fäste i en region, boka in en resa till Halmstad den 5 maj. Anmäl dig på mail till tek@kompetenscentrum.se (mer information finns på www.kompetenscentrum.se) – räkna med att det blir fulltecknat!

bjorn.stenvall@produktionslyftet.se

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer