En resa lätt att följa

Notis · 2018-12-18

VBG Truck Equipment i Vänersborg har haft en genomgång av vad som har hänt i pilotgrupperna där arbetet ser ut att framskrida på ett bra sätt. De jobbar uttalat med involveringen av produktionspersonal, bland annat genom att få struktur på daglig styrning och förbättringsarbete. De ändringar som har genomförts uppfattas som positiva, styrgruppen är aktiv och de kommer även att förlägga ett av sina veckomöten i pilotområdena – Lean-koordinatorn är bra på att dokumentera allt som händer så det är lätt att följa resan! Mer information har markus.lundgren@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer