En uppskattad styrelsemedlem har gått bort

Notis · 2009-03-28

Det är med sorg vi meddelar att Produktionslyftets styrelsemedlem Anders Holmberg har avlidit efter en kort tids sjukdom. Anders var chef för axelproduktionen på Scania och en positiv person med stort engagemang kring Scanias produktionssystem och Lean. Han var en uppskattad kollega som alltid lyfte fram människan i produktionen. Det är med djup saknad men med ljusa minnen som vi tackar Anders för den tid vi fick arbeta tillsammans.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer