Energimyndigheten satsar på energieffektivisering i små och medelstora företag

Notis · 2015-10-29

Nu drar Energimyndigheten med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden igång flera stöd till små och medelstora företag för att åstadkomma en sänkt energianvändning. Stöd till energikartläggningar och fördjupande studier inför investeringar samt energieffektiviseringsnätverk över hela landet erbjuds. Nätverken ökar företagens energikompetens, ger individuell expertrådgivning och möjligheter till erfarenhetsutbyte med andra företag och kan bli starten på ett långsiktigt arbete som ger ökade besparingar i företagen.

Hans Reich medverkade vid ett inledande möte i början av oktober Stockholm för att berätta hur Produktionslyftet arbetar mot motsvarande målgrupp och hur energibesparingar enkelt kan kopplas till Lean; framtiden får utvisa hur ett eventuellt kommande samarbete kan se ut. Bilden visar Hans Reich till höger i samtal med Energimyndighetens projektledare Albin Carlén. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer