Engagemang för Kata-metodik hos Chris Marine

Notis · 2015-01-28

Engagemang för Kata-metodik hos Chris Marine Hos Chris Marines i Malmö drivs de av ett stort engagemang i pilotgrupperna som startat med Kata-metodiken, där Lean-koordinatorerna Anita Vogelius och Marcus Johansson hjälper till att leda arbetet. Ovanligt nog har arbetet börjat på kontoret där det handlar om två olika administrativa flöden – orderprocessen respektive releaseprocessen (del av produktutvecklingsprocessen – som har påbörjat ett förbättringsarbete mot ett måltillstånd som initierats av styrgruppen.

Första delen fokuserar på samsyn och att förstå måltillståndet, vilket är en utmaning i sig. De har även startat med förbättringsarbetet genom experiment i små steg. Styrgruppen följer pilotgruppernas arbete löpande med stort intresse där ett antal personer ur styrgruppen ingår i pilotgrupperna, vilket ytterligare förstärker engagemanget. Mer information har lars.danielsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer