Engagemang och förståelse – nyckelfaktorer inom Lean

Notis · 2008-05-28

PlymoVent har, efter att ha utvecklat sitt produktionssystem och introducerat all personal till Lean, gjort de första stegen i 5S på två pilotgrupper (svetsavdelningen och utvalda kontorsutrymmen). Stort engagemang, bra förberedelser och hårt arbete under workshopen förvandlade dessa två områden totalt. Därefter har väggar målats i svetsavdelningen och i slutet av maj var det genomgång och inledande arbete med de sista stegen i 5S-processen. PlymoVent har också valt ut en produktfamilj där de ska arbeta med flödet. En tvådagars workshop i Värdeflödesanalys med en tvärfunktionell förbättringsgrupp för produktfamiljen har resulterat i en handlingsplan för arbetet. Det arbetet har redan påbörjats och de har börjat flytta om utrustning för att minska slöseriet. En utförligare artikel om företagets Lean-arbete kommer inom kort – mer vet hans.engstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer