Engagemang och motivation på Kabe

Notis · 2018-09-27

Den 25 september var det coachningsdags hos Kabe i Tenhult. Under två workshoppar fick produktionsledare och teamledare spela Lean-spel och träna på problemlösningsmetodik. Störningar kopplade till nyckeltal prioriterades och ett nytt sätt att tänka började etableras. Mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer