Engagemang och satsning hos Huhnseal

Notis · 2015-09-24

Efter inledande fokus under Fas 2 på förbättringsarbete, daglig styrning och standardiserat arbetssätt har Huhnseal i Landskrona gått vidare mot teori och praktiska övningar också inom 5S. De har bland annat arbetat med 5S inom det utvalda pilotområdet parallellt med daglig styrning på Customer Service, lager/plock, montering och produktion. Medarbetarna har ett stort engagemang och företaget visar verkligen att de satsar! Mer information har martin.johansson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer