Engagemanget växer i Sandarne

Notis · 2012-04-19


Arizona Chemicals i Sandarne har efter försening på grund av yttre omständigheter kunnat återuppta sitt Lean-arbete och börjat identifiera sina värderingar och principer. De har även inlett arbetet med att ta fram en illustration över sitt produktionssystem, i form av ett träd, och arbetar engagerat med texterna. Mer information har asa.martensson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer