Engagera sig på jobbet – varför då?

Ledare · Richard Berglund · 2011-08-26


En organisation där alla agerar på eget initiativ för det gemensamma bästa, där alla är beredda att hugga i när det behövs, där alla samspelar för att nå resultat och där alla bidrar till att utveckla organisationen – det är en dröm för såväl ledare som medarbetare. Alla vill att medarbetarna och kollegorna ska engagera sig. Men varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer än hon måste?

Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag, men bara en liten del av denna resurs är utnyttjad. Vilket slöseri det är! Engagemang kan bidra mycket starkt till lönsamheten genom ökade prestationer, ökad kreativitet, ökat lärande etcetera – under förutsättning att det finns något sätt att ta hand om engagemanget. Det går inte att förvänta sig en kader av ja-sägare om du söker engagemang. I stället får du människor som med sakens bästa för ögonen agerar självständigt, ställer krav och ibland går utanför ramarna. Första frågan att ställa för en ledare är därför: Vill jag verkligen ha engagerade medarbetare?

Engagemang kan ses som en skör planta: Den kräver rätt betingelser, näring, omsorg och ständig tillsyn under lång tid. Missgrepp kan snabbt ta död på den, men rätt skött kan den växa sig stor och stark och ge ordentligt med frukt. Efterhand blir plantan mer robust, men fortfarande är den sårbar. Det tar tid att bygga en kultur där medarbetarna väljer att engagera sig.

Richard Berglund • Coach-ansvarig Produktionslyftet

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer