Engagerade grupper i Söderköping

Notis · 2013-11-29

Hos Elektromontage är engagemanget fortsatt starkt, bland annat efter ett inspirerande studiebesök hos Produktionslyftsföretaget Mastec. Deltagarna driver nu utformning av en ny personlig arbetsvagn som kombinerar material, verktyg och dokumentation.

I och med implementeringen i december förväntas handverktygsreduktionen bli långt över 50 procent. De fortsätter även att reducera i komponentlagret genom mer standardiserad konstruktion och 5S. Även här reduceras lagerplatser med över 50 procent och alla grupper är igång med både daglig styrning och förbättringsmöten. Mer vet kalle.persson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer