Engagerat Lean-spel hos Camfil Farr Power Systems AB

Notis · 2011-02-28

En Lean-introduktion genomfördes i mitten av januari med operatörer i produktionen hos Camfil Farr Power Systems i Borås. Detta kommer också att vara pilotområdet, och trots en viss skepsis inledningsvis var det efter inledande diskussioner en mycket engagerad grupp. Efter lite stöd kom de igång med kreativiteten och ett Lean-spel genomfördes med pilotgruppen. Mer vet joakim.gedda@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer