Engagerat och standardiserat hos Contiga i Norrtälje

Notis · 2015-03-27

Contigas styrgrupp i Norrtälje sammanfattade i mitten av mars var de är och hur allt hänger ihop med övergripande nyckeltal, vägledande principer, måltillstånd och pilotområdets nyckeltal samt vad styrgruppen ska följa upp. Dagen ägnades även åt standardisering av pilotgruppens arbetssätt för formning, roligt och intressant med lite olika viljor – en mycket bra dag med engagerade personer! Contiga går även in för spridning av daglig styrning där ytterligare cirka 80 personer får introduktion med Lean-spel. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer