Enhetlig bild hos Nolato MediTor i Torekov

Notis · 2016-10-30

Deltagarna vid senaste workshoppen på Nolato MediTor fick beskriva sin uppfattning om skillnaden när principerna blir styrande och intrycket från pilotgruppernas arbete. Det var en relativt enhetligt bild som målades upp där vikten av att ta ett steg tillbaka och reflektera över sig själv och sitt eget ledarskap betonades. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer