Enhetlig utformning och synkronisering

Notis · 2013-12-20

På City Knalleland i Borås diskuterade de under andra veckan i december sina tavlor för daglig styrning. Dels söker de en enhetlig utformning, dels vill de att de ska synkronisera bättre mot den centrala tavlan. Eftersom det var det sista styrgruppsmötet för året med Produktionslyftets Lean-coach lades även planen upp för det kommande arbetet under våren. Mer vet jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer