Enics i Malmö hos tidigare Produktionslyftsföretag

Notis · 2013-04-30

Som ett led i det initiala Produktionslyftsarbetet genomförde Enics i Malmö ett studiebesök hos Setrab i Limhamn. Besöket blev mycket lyckat och både besökare och värdar insåg snabbt att oavsett bransch så har de samma utmaningar.

Setrab gjorde ett väldigt bra jobb och var oerhört generösa i sin presentation. De tryckte speciellt på produktionssystemet som de har god nytta av; det är tre år sedan Setrab tog fram det men det är fortfarande lika aktuellt! På bilden lyssnar besökarna från Enics på Setrabs Lean- ansvarige Oscar Serger längst till höger. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer