Enighet kring fokusfrågor

Notis · 2012-08-30


Från att ha startat med en Lean-introduktion för styrgruppen i maj så har Nokalux i Töcksfors redan planerat ett antal aktiviteter och inlett arbetet med sina vägledande principer. Styrgruppen är enig kring företagets fokusfrågor och en pulstavla med nyckeltal är på gång. Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer