Entusiasm och filmanalys hos Hedareds

Notis · 2013-11-29

På Hedareds Sand & Betongs enhet i Bollebygd har de bland annat skapat en grupp som ska se över arbetssätt och tider. Uppstarten var mycket entusiastisk och de var överens om hur de ska arbeta vidare. En normal dag fungerar uppstarten riktigt bra, medan andra cykeln under eftermiddagen kan utvecklas ytterligare. Båda cyklerna kommer att filmas för att sedan analyseras. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer